November 22, 2015 “His Kingdom”

Old Testament Lesson – Daniel 7:9-14

New Testament Lesson – John 18:33-40