November 1, 2015 “You Shall Live”

Old Testament Lesson – Ezekiel 37:1-14

New Testament Lesson – John 11:38-44