June 19, 2016 “The Gift of God”

Old Testament Lesson – 1 Kings 19:1-8

New Testament Lesson – Ephesians 2:1-10

June 12, 2016 “Behold Your God”

Old Testament Lesson – Isaiah 35:1-10

New Testament Lesson – Luke 7:18-23